Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De internetsite momenteel op het adres www.123kopieermachine.nl wordt onderhouden door Van Deyssel BV met maatschappelijke zetel: Emdenweg 3, 9723 TA Groningen.

Onder 'gebruiker' wordt verstaan: iedere fysieke en morele persoon die de site www.123kopieermachine.nl bezoekt. Onder 'dienst' wordt verstaan de intermediaire dienst van toegang en verspreiding van informatie over het Internet door 123kopieermachine.nl die aan elke internaut de mogelijkheid verleent om vanuit professioneel oogpunt, voor een bepaald product of bepaalde dienst, een relatie aan te knopen met één of meerdere leveranciers van 123kopieermachine.nl.

Het gebruik van de site 123kopieermachine.nl.nl wordt geregeld door de Algemene Voorwaarden, in detail beschreven hieronder. Elke gebruiker erkent kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en ze te accepteren. 123kopieermachine.nl behoudt zich het recht voor de toegang tot de diensten van 123kopieermachine.nl te weigeren zonder opgave van reden, alsmede de Algemene Voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande verwittiging te kunnen wijzigen.

Algemene Voorwaarden van Gebruik

123kopieermachine.nl stelt offertes en informatie over de producten en diensten van de Erkende 123kopieermachine.nl Leveranciers voor. De informatie betreffende deze producten en diensten op de commerciële pagina's van 123kopieermachine.nl zijn louter indicatief, niet contractueel gebonden en kunnen op elk moment gewijzigd worden. Over deze verspreide informatie verbindt 123kopieermachine.nl zich tot niets en draagt 123kopieermachine.nl geen verantwoordelijkheid. Wij doen al het mogelijke om alle informatie zo correct en up to date mogelijk te houden. Niettemin kunnen wij de juistheid van alle gegevens niet garanderen. Wij danken u om alle onjuistheden en fouten te signaleren op onze klantendienst op het adres: info@123kopieermachine.nl

Wanneer er een offerte gevraagd wordt, brengt 123kopieermachine.nl de gebruiker in contact met de Erkende Leverancier die de desbetreffende dienst of product aanbiedt.

Wij verifieëren de kwaliteit van de leveranciers die wij aanbevelen, niettemin is 123kopieermachine.nl op geen enkel moment aansprakelijk voor of kunnen wij geen garantie geven op de prestaties, de actualiteit of de juistheid van de informatie die wordt verspreidt door de sites van de bedrijven, organisaties of privé personen waarheen wij bepaalde links gelegd hebben.

Wanneer er een akkoord ontstaat tussen een Erkend Leverancier en een gebruiker die door 123kopieermachine.nl met hen in contact werd gebracht, dient de behandelde prestatie het onderwerp uit te maken van een commercieel contract tussen deze twee partijen. In geen enkel geval kan 123kopieermachine.nl aansprakelijk worden geacht voor de termen of voorwaarden van het contract, de prestaties of producten van de leveranciers, de betaling van deze diensten of producten, noch voor enig ander aspect wat valt binnen de commerciële relatie tussen de client en de Erkende Leverancier van 123kopieermachine.nl.

Geen enkele handeling, slechte informatie of verduistering van gegevens waarvoor de Erkende Leveranciers van 123kopieermachine.nl verantwoordelijk wordt geacht, kan leiden tot een aansprakelijkheid van 123kopieermachine.nl.

Voor alle teksten en afbeeldingen op de site geldt : Copyright 123KOPIEERMACHINE.NL. Alle auteurstrechten voorbehouden. Zonder een formele geschreven en ondertekende goedkeuring, is de reproductie en het gebruik van alle inhoud op de site, buiten het privé-gebruik en voor individuele doeleinden, strikt verboden. Elke aanvraag tot goedkeuring van gebruik van inhoud of functies dient gericht te worden aan de Verantwoordelijke Uitgever.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van 123kopieermachine.nl en zijn bestemd voor intern gebruik bij 123kopieermachine.nl en zijn partners. Zij kunnen ook, mits uw akkoord, worden verspreid onder de partners. Conform Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op inzage in uw gegevens en kunt u deze wijzigen.

Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw vragen of wijzigingen betreffende de opname van uw gegevens dient u voor te leggen aan 123kopieermachine.nl

MKBkopieermachine.nl
Onderdeel van Van Deyssel BV
KVK: 68720254

Emdenweg 3
9723 TA Groningen

Algemene inlichtingen


Commentary and other materials posted on our site are not intended to amount to advice on which reliance should be placed. We therefore disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on such materials by any visitor to our site or by anyone who may be informed of any of its contents. 

Klanten beoordelen 123kopieermachine.nl met een 0, gebaseerd op 99 beoordelingen op de schaal van 10. Bekijk beoordelingen